Villan

Året 1862 uppförs huvudbyggnaden (numera kallad Villan) och ritas av Adolf Wilhelm Edelsvärd i dåtidens populära Schweizerstil.

Hovlivet

Prinsessan med en hovdam uti trädgården. Fotografi från 1867.

Musikaliska salonger och gudstjänster

Ett urval av Eugénies tonsättningar för piano och  vokalmusik finns samlade i albumet ”Musik av Prinsessan Eugénie”, utgivet 2011.

Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina av huset Bernadotte

Prinsessa av Sverige och Norge (1830 - 1889)

Prinsessan och Fridhem

Åren 1861-62 byggs prinsessan Eugénies sommarresidens söder om Visby på Gotland, där hon sedan vistas varje sommar. Hon är mycket engagerad i att hjälpa utsatta människor och får även med sig sin omgivning. I sin kristna och filantropiska anda hjälper hon fattiga och svaga på Gotland med att exempelvis upprätta barnhem, sjukhem och skyddsföreningar. Prinsessans intresse för konst, litteratur och musik ger sig uttryck i att Fridhem även blir en mötesplats för dåtidens kulturelit.

Efter hennes död år 1889 testamenteras Fridhem till hennes brorson prins Oscar som år 1927 skänker det till KFUM:s Riksförbund, där prinsen är ordförande. År 1971 lämnas Fridhem ut till allmän försäljning som resulterade i att lokalföreningen KFUK-KFUM* Visby får köpa det genom eldsjälarna Joel Björkqvist och Bernt Karlström. De bildar Stiftelsen Fridhem och bit för bit påbörjas det mödosamma arbetet med att bevara en kulturskatt och gotlänningarnas enda kungliga residens. I dag drivs det  fortfarande av stiftelsen vars syfte är att bevara Fridhems historia med byggnader och park. Besökaren erbjuds boende i huvudbyggnaden samt i tillhörande stugor. På området finns även samlingslokal, kaffestuga, kapell och egen badstrand.

*Kristna Föreningen Unga Kvinnor & Kristna Föreningen Unga Män

Prinsessan Eugénies musik

Finns på CD och på Spotify