Kontakt

Kontakt
Telefon:
0498 – 29 60 18

E-post:
info@fridhemgotland.se

Besöksadress:
Fridhem, Högklint Högklintsvägen 54, Västerhejde
Postadress:
Stiftelsen Fridhem, Box 1183, 621 22 Visby
Postadress från och med 1 april 2021:
Högklint Högklintsvägen 54, 622 61 Visby
Vi ändrar även vår webbadress till www.fridhemgotland.se.

Fridhem har öppet mellan 30 april och 19 september 2021.
Vägbeskrivning från Visby

Tag väg 140 (mot Tofta och Klintehamn). Sväng höger i rondell. Kör ett par kilometer. Följ sedan skyltarna Fridhem +   om ni vill till Kaffestugan.  Om ni vill till pensionatet. Cykelbana finns nästan hela vägen ut till Fridhem.

Karta